logo
  • Tuesday, 16 July 2024

कपडा विकास समिति गठन

Published Date : February 13, 1997
काठमाडौं, २ फागुन २०५३ । श्री ५ को सरकारले उद्योगमन्त्रीको अध्यक्षतामा कपडा उद्योग उपक्षेत्रको विद्यमान अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याई सो उपक्षेत्रको उत्पादन एवं उत्पादकत्व वढाउन, रोजगारी वढाउन, त्यसको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान वढाउन र कपडा उपक्षेत्रको दीगो विकासका लागि निजी क्षेत्रको व्यापक एवं प्रभावकारी सक्रियता अगाडी वढाउन कपडा विकास समिति गठन गरेको छ ।

उद्योग मन्त्रालयव्दारा आज प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति अनुसार सो समितिले कपडा उद्योग विकासका निम्ति अपनाउनु पर्ने नीति र कार्यान्वयनका सम्वन्धमा श्री ५ को सरकारलाई सुझाव दिने, कपडा उद्योगको एकिकृत विकास गरी आन्तरिक माग परिपूर्ति गर्न एवं निकासी संभाव्यतालाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक नीतिगत कदमहरु उठाउने, उद्यमीहरुलाई आवश्यक जानकारी उपलव्ध गराउने, कपडा उद्योग उपक्षेत्र सम्वन्धी अध्ययन अनुसन्धान गरी नीतिगत उपायहरु अवलम्वन गर्ने र स्वदेशी उद्योगको उचित संरक्षण र संवध्र्दनको व्यवस्था गर्नेछ । 

उद्योग राज्यमन्त्री उपाध्यक्ष रहने सो समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, अर्थ, उद्योग एवं कृषि मन्त्रालयका सचिवहरु, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल कपडा उद्योग संघ, नेपाल धागो उद्योग संघ, नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघ र नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग संघका अध्यक्षहरु समेतको प्रतिनिधित्व रहने छ । रासस

–––––

Facebook Comments

Top